0
Ürün Lansmanı
0
Araştırmacı
0
Uluslararası Yayın
0
Çalışma Alanı
0
Test ve Analiz Cihazı
0
Tamamlanan Proje
0
SANTEZ Projesi
0
TÜBİTAK Projesi
0
Yüksek Lisans 15 Lisans Mezunu
0
AB Projesi

DURUKAN ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

Durukan Şekerleme 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi unvanına sahip olmuştur.
Ana stratejisi; şekerleme sektöründe rakipsiz ve taklit edilmesi zor ürünler geliştirerek yeni pazarlar oluşturmak ve şirketin büyümesini hızlandırmaktır.
Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemlerini en verimli şekilde kullanarak yeni ürünlerin ve mevcut ürünlerin yüksek kalitede üretilmesini sağlayarak daha rekabetçi ve ucuz ürünler üretmektir.
Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan verimliği çalışan mutluluğu ve kazancına dönüştürmektir.