DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük ve Adil Davranma

Durukan Şekerleme çalışanları olarak ilişki içinde olduğumuz tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde ve her konuda dürüst ve adil davranmalıyız. Şirketimizin ismi bizim için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven duygusu çağrıştırmalıdır.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, kapsamlı bir şekilde değerlendirerek yanıtlamak ve sürekli müşteri odaklı yaşamak, Durukan Şekerleme hedeflerinin ve kültürünün bir parçasıdır.

Yenilikçilik

Durukan Şekerleme ürünlerinin, hizmetlerinin, iş yapış şekillerinin ve süreçlerin hem şirket çalışanları hem de müşteriler için daha etkin ve verimli olmasını sağlayacak yenilikler bulmak ve uygulamak temel hedeflerdendir.

Takım Çalışması

Durukan Şekerleme’ de başarılı bir kurum olmak ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için, kurumsal ve coğrafi sınırlar kaldırılarak beraber çalışma kültürü benimsenmektedir. Çalışanların tüm yetenek ve bilgilerini hem bireysel çalışmalarında hem de takım içerisinde şirkete kazandırmaları beklenmektedir.

Liderlik

Durukan Şekerleme’ de her seviyede liderlik yaratılması amaçlanmaktadır. Liderler, şirketin hedefleri doğrultusunda vizyon yaratan ve bunu paylaşarak zor hedefleri başarmak için öne çıkan, kişileri yönlendiren, yetkinleştiren ve teşvik eden, bireysel ve takım başarısını ortaya çıkaran kişilerdir. Liderler, fikirlerin paylaşılması, desteklenmesi ve en iyi iş yapma usullerinin şirket içinde yaygınlaşması için tüm çalışanlarla iyi ilişkiler içinde olurlar. Bu bağlamda, Durukan Şekerleme’ de tüm yöneticiler sorumlu oldukları çalışanlara rol model ve mentor olmalıdır.

Verimlilik

Durukan Şekerleme’ de amaçlara yönelik sonuç almak ve en verimli şekilde çalışmak hedeflenmektedir. Durukan Şekerleme çalışanları bir işi yapmaya kendini adadığında, o işi mümkün olan en iyi, en doğru ve en verimli şekilde zamanında tamamlamalı ve o işi bir dahaki sefere daha da iyi yapmanın yollarını aramalıdır.Değer Açıklaması Giriniz

Sosyal Sorumluluk

Durukan Şekerleme, daha iyi bir toplum çevre için gönüllü olarak katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, şirket tedarikçileri veya iş ortaklarının da insan hakları, işçi sağlığı-güvenliği ve iş ortamının korunması gibi konularda uluslararası normlara uyumunun gözetilmesi esastır.

Çevreyi Koruma

Şirketin, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının çalışmalarında çevreye zarar vermemeye özen göstermeleri gerekmektedir.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Şirketin mali raporlarının şeffaflıkla paylaşılması veya şirketin imkânlarının yöneticiler tarafından şahsi çıkarları için kullanılmaması vb. konular Durukan Şekerleme değerleri açısından önem arz etmektedir. Diğer bir ifade ile Durukan Şekerleme’ de şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzı benimsenmektedir.

Sürekli İyileştirme

Durukan Şekerleme’nin amaçlarına ulaşması için izlediği yollardan en önemlisi; her geçen günün bir önceki günden daha iyi olması için sürekli çaba sarf etmektir. Sıfır hataya yaklaşmak, verimliliği maksimum düzeye çıkarmak, %100 müşteri tatmini ve bağlılığı sağlamak için bünyesindeki çalışanların tam katılımıyla Durukan Şekerleme temel faaliyeti olarak ‘sürekli iyileştirme’ anlayışını esas almaktadır.

Yalınlık

Durukan Şekerleme, tüm faaliyetlerini mükemmelleştirme ve maksimum ürün kalitesini yakalamak amacıyla, ürün yaratma sürecini israftan arındırarak sadeleştiren yalın üretim anlayışını benimsemektedir. Yalın ve şeffaf bir anlayış ile şirket bünyesindeki tüm çalışanlar sistemin bütününü görebilmeli ve değer yaratabilmelidir.Değer Açıklaması Giriniz

Eşitlik

Durukan Şekerleme her zaman, bilim ve felsefe ışığında, çağdaş toplum değerlerini temel alarak, ülke ve milletin medeni refah düzeyini yüksekte tutmayı amaçlamaktadır. Durukan Şekerleme’ de, hiçbir düşünce, inanç, cinsiyet, renk, dil, coğrafya farkı gözetmeksizin bu amacı kendine amaç edinmiş çalışanları ile eşitçe bir çalışma kültürü