Kalite

Durukan Şekerleme olarak prensibimiz, yasal yükümlülüklere uygun olarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak şekilde kaliteli ve güvenli ürünler üretmektir. Bu amaçla, üretimin her aşamasında gıda güvenliği yönetim sistemi prensiplerine ve hijyen koşullarına dikkat edilmektedir.

Şirket olarak politikamız, kalite ve gıda güvenliği bilincini her noktada çalışanlarına aktaran, iş güvenliği kurallarına uyan, çevreye saygılı bir anlayışı benimsemiş, tüm çalışmalarını güçlü bir ekip ruhuyla gerçekleştiren, rekabet gücü yüksek, kendi sektöründe lider bir kuruluş olmaktır.

Amaç ve hedeflerimizi aşağıdaki konulara odaklanarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz;

 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak,
 • Sürekli iyileştirmelerle maliyetleri düşürmek,
 • Kurumsal ve teknolojik yenilikleri sürekli takip etmek,
 • Çalışma ortamı ve koşullarını iyileştirip çalışanlarımıza güvenli bir ortam sağlamak,
 • Ürün ve süreçleri sürekli iyileştirmek,
 • Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
 • Çalışanlarımızın firma işleyişine katılımını teşvik ederek verimliliğini arttırmak,
 • Rekabet koşullarına uyum sağlayarak pazarda var olmak,
 • Durukan Şekerleme’ye ait olan markalarımızla yurt içi ve yurt dışı pazarlarında yer edinmek,

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesi müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, standardın şartlarına uygun olarak değerlendirilecek ve kalite politikamız sürekli gözden geçirilecektir.

is sagligiİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Durukan Şekerleme,

Tüm faaliyetlerinde çalışanların, taşeronların ve ziyaretçilerin karşılaşabilecekleri tehlikeleri en aza indirmeyi ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı öncelikli iş hedefi olarak belirlemiştir. Hedefimiz her zaman sıfır iş kazası, meslek hastalığı ve ramak kala olaylarıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için; iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuat şartlarına uymayı, yönetim sistemlerini sürekli gözden geçirerek sistem performansını arttıran bir kuruluş olmayı. Çalışanlarımızın da katılımı ile iş kazalarını ve mesleki hastalıkları önlemeye yönelik iyileştirme çalışmalarını sürdürmeyi, çalışma ortamı şartlarından kaynaklanan potansiyel tehlikeleri belirleyerek minimuma indirmeyi, makine, teçhizat, malzeme hareketleri, üretime yardımcı araçlardan kaynaklanan riskleri en aza indirmeyi Durukan Şekerleme Yönetimi ve Çalışanları olarak taahhüt ederiz.

cevreÇEVRE POLİTİKASI

Durukan Şekerleme olarak, faaliyetlerimiz sırasında ve sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, doğal kaynakları korumak ve faaliyet gösterdiğimiz gıda sektöründe hammaddeden son ürüne kadar geçen aşamalarda gereken tüm önlemleri almak çevre politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Bu politikamızda süreklilik sağlamak için;

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan şirket içi ve dışı etkenlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına almak,
 • Doğal kaynakları, atık enerjilerin geri kazanımlarını sağlayarak, en verimli ve akılcı şekilde kullanmak,
 • Atıkları azaltmak için gerekli faaliyetlerde bulunmak ve geri dönüşüm teknolojisini uygulamak,
 • Kirlilik kaynaklarını azaltmak,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Politikamızı müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımıza duyurarak ve katılımlarını sağlayarak çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak,

başlıca hedeflerimizdir.